Opleiding Preventieadviseur

Van bedrijven en instellingen die erkend willen worden als "Politiekeurmerk bedrijf" dienen alle medewerkers die advies uitbrengen te beschikken over het diploma Preventieadviseur. Wilt u ook adviseur worden, dan kunt u de opleiding Preventieadviseur volgen. Tijdens de opleiding leert u de basisvaardigheden om een advies te geven op het niveau Politiekeurmerk veilig wonen (PKVW®), zodat een woning goed beveiligd kan worden en de bewoner een certificaat veilige woning kan krijgen.

Opleidingsmogelijkheden

2-daagse opleiding
De 2-daagse opleiding is bedoeld voor mensen die enige ervaring hebben met hang- en sluitwerk of advisering.

3-daagse opleiding
Wilt u preventieadviseur worden, adviezen leren geven en heeft u weinig of geen ervaring met hang- en sluitwerk of advisering, dan raden wij u aan de 3-daagse opleiding Preventieadviseur te volgen.

Inhoud van deze opleiding

 • Achtergronden van het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW®)
 • Achtergronden van woninginbraken (o.a. werkwijze inbrekers)
 • Certificaat Veilige Woning® (basiseisen, adviezen en aanbevelingen)
 • Productenlijst voor het PKVW®
 • Toepassen van de producentenlijst
 • Beveiligingsaanpak
 • Compartimenten en waardeberging
 • Normen voor bouwkundige beveiliging en het PKVW®
 • Hang- en sluitwerk, testmethoden en SKG-sterren
 • Praktijksituaties, oefeningen en toetsen
 • Glasbeveiliging
 • Beveiligingsverlichting
 • Samenwerking met de politie

Onderwijsvorm

Contactonderwijs (klassikaal)

Examen

De opleiding wordt op de laatste dag afgesloten met een landelijk erkend examen onder toezicht van het CCV. Deelnemers ontvangen na voldoende resultaat het diploma Preventieadviseur.

 

 
goto E-Smart.nlgoto Beheren